Schaverensepad: nieuwe natuur

Wat zijn Klompenpaden?
In de komende maanden volgen we Wim Huijser op Klompenpaden in Gelderland en Utrecht.Klompenpaden zijn rondwandelingen, gaan zoveel mogelijk over historische tracés en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Het zijn postzegeltjes Geldersch Landschap aan weerszijden van de Smallertse Beek, maar daarmee niet minder mooi. Een afwisselende omgeving met soms ruige oevers. Lees artikel →