Inspiratie in de Achterhoek

In de Achterhoek komen veel elementen samen, het is een zogenaamd dekzandlandschap, doorsneden door kleine en grotere beken. Het leven speelde zich vanouds af rond de verspreid liggende essen, de beekdalen en de landgoederen van de oude adel. En het is een inspirerende omgeving: de redactie vertoefde er op kasteel Slangenburg en liep er vorstelijk naar een van de theetuinen in de omgeving. Lees artikel →