NS-wandeling: Bretten

Tekst: Hans Cuppen    Foto's: Hans Cuppen

Kaart

Praktische informatie

NS-wandeling De Bretten is 10 km lang.
Start: NS-station Halfweg-Zwanenburg
Eind: NS-station Amsterdam-Sloterdijk
Kijk voor actuele tijden op www.ns.nl/reisplanner.
De route is gemarkeerd.
Trek hoge wandelschoenen aan, zeker in natte periodes, want sommige paden kunnen drassig zijn. Draag ‘s zomers bij voorkeur geen korte broek vanwege hoge begroeiing van bramenstruiken en brandnetels.
Onderweg zijn er geen horecagelegenheden. Bij station Halfweg-Zwanenburg ligt Koffie bij Kaatje; open van 10-17 uur, ma gesloten (‘s winters ook za gesloten); www.koffiebijkaatje.nl. Aan het einde van de route ligt café, lunchroom en restaurant Bret. Dagelijks geopend, ‘s zomers vanaf 9 uur, voor- en naseizoen vanaf 10 uur en ‘s winters vanaf 11 uur; www.bret.bar.
Honden mogen niet mee vanwege schapen op de dijk.
Kijk hier voor de routebeschrijving.
Kijk hier voor de routekaart.


Artikel

Print Friendly, PDF & Email

Halfweg. Het woord zegt het al. Je bent halfweg, op weg naar Amsterdam of naar Haarlem. Het dorp ontleent zijn naam aan de geografische ligging.

Halfweg zelf had niets te bieden. Bij het passeren met trein of auto rook je in het najaar de weeïge zoete geur van gekookte suikerbieten. Halfweg was niet meer dan de suikerfabriek van de Centrale Suiker Maatschappij (CSM).

Metamorfose
Maar Halfweg is Halfweg niet meer. Het dorp ondergaat een metamorfose. Het voormalige industriële erfgoed van de CSM heet nu Sugar City. De twee oude suikersilo’s zijn inmiddels ontmanteld en omgebouwd tot kantoortorens, Waar ooit CSM suiker fabriceerde, verreist Factory Outlet Halfweg, met ruimte voor honderdvijftien winkels. Aan de andere kant van de N200 ligt het futuristisch ogend NS-station Halfweg-Zwanenburg. Sinds december 2012 kunnen inwoners van Halfweg en Zwanenburg, feitelijk een dubbeldorp, weer per trein reizen.

Groene wildernis
In Halfweg kun je binnenkort uitgebreid shoppen. Maar ook de wandelaar kan er terecht. Aan de noordzijde van de spoorlijn tussen Halfweg en Amsterdam-Sloterdijk ligt een strook groen van tien bij een halve kilometer met de naam De lange Bretten. De groene wildernis, ook wel de laatste stadswildernis van Amsterdam genoemd, ligt ingesloten tussen de spoorlijn respectievelijk N200 en het westelijk havengebied van Amsterdam. Je kunt er wandelen over grasdijken, langs kanalen en slingerende paadjes. Landschap Noord-Holland heeft samen met restaurant Bret.bar een NS-wandeling samengesteld.

Woonboten
Eind februari trekken wij de wandelschoenen aan, nemen de trein en stappen uit op Halfweg-Zwanenburg. Om aan de noordzijde van het station te komen, nemen we de voetbrug over het spoor. Onder ons ligt de spoorlijn, links passeert druk verkeer op de N200, erachter staat het industriële erfgoed van de voormalige suikerfabriek, nu Sugar City. We starten de route en laten al snel de herrie en drukte achter ons. De wandeling volgt eerst Zijkanaal F. Links moet recreatiegebied Spaarnwoude zich bevinden. We passeren woonboten en even later kijken we uit over het zijkanaal met aan weerszijden woonboten. De route gaat verder over een grasdijk, vroeger de Spaarndammerdijk tussen de Amstel en het Spaarne, aangelegd in de dertiende eeuw om het gebied rond het oude dorp Sloten te beschermen tegen het IJ. We lopen op de kruin van de dijk en volgen het kanaal. We passeren een kudde schapen; de reden waarom de hond niet mee mag. Niet alleen de schapen hebben het naar de zin. We doorklieven kennelijk een optimale biotoop voor ganzen en eenden. Zo nu en dan laten ze met hun gegak en gekwaak hun aanwezigheid duidelijk horen. Aan het einde van de dijk staat een grenspaal uit 1624. Wil je meer weten over de banpaal, klik dan hier.

Trekpontje
We lopen langs het boezemkanaal Halfweg. Dit elektrische gemaal brengt water van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder omhoog naar het niveau van het Noordzeekanaal en de Amerikahaven, onderdeel van het westelijk havengebied van Amsterdam. Het gemaal is in 1977 gebouwd ter vervanging van het monumentale Stoomgemaal in Halfweg uit 1852.
Niet veel later lopen we onder de A5 door, ook wel bekend als de Westrandweg, die westelijk om Amsterdam het knooppunt De Hoek bij Schiphol (A4) verbindt met knooppunt Coenplein (A10). We volgen even onder aan het talud van de snelweg A5. Vlak voor de spoorlijn steken we met behulp van een trekpontje een sloot over.
De wandeling gaat nu verder langs de spoorlijn. Aan de andere kant van het spoor ligt de N200, voorheen de oude trekweg. De Haarlemmerweg, de verbinding tussen Haarlem en Amsterdam, werd in 1672 verhard en paarden trokken trekschuiten over de Haarlemmertrekvaart; in die tijd voor reizigers de snelste manier van reizen.
In 1839 werden Haarlem en Amsterdam verbonden door een spoorlijn, de eerste spoorlijn van Nederland. De treinrit duurde vijfentwintig minuten en dat was veel sneller dan het vervoer per trekschuit. In 1878 verloor de trekschuit de strijd om de reiziger definitief van de trein.
Aan onze linkerzijde liggen de volkstuinen van Bond van Volkstuinders De Bretten, opgericht in 1976 met in totaal 203 tuinen.

Vijf minuten
Aan de overzijde van het spoor doemt de eerste bebouwing van westelijk Amsterdam op. We kruisen het spoor en vervolgen onze weg parallel aan de N200. Niet veel later lopen we het station Amsterdam-Sloterdijk binnen. We nemen de trein terug naar Halfweg. Waar wij drie uur hebben gekuierd door de laatste wildernis van Amsterdam, brengt de trein ons in vijf minuten terug naar Halfweg-Zwanenburg.

Februari 2019

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.