Nesserpad: Op glibberig pad

Tekst: Wim Huijser    Foto's: Willem van Leuveren

Kaart

Praktische informatie

In april 2015 verscheen bij uitgeverij Blauwdruk het boek 50 Klompenpaden – Door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht.
Een wandeling over een klompenpad brengt je niet alleen in contact met het landleven en de natuur, maar ook met de bijzondere verhalen van een plek. Klompenpaden inspireren soms om dieper in de geschiedenis te duiken of om langer stil te staan bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Iedere wandelaar ervaart de route op zijn of haar eigen manier. Zo gingen publicist Wim Huijser, dichter Aad Eerland, fotograaf Willem van Leuveren, beeldend kunstenaar Jan Hiensch en fooddesigner Christian Weij op pad langs de eerste 50 Klompenpaden. Hun persoonlijke waarnemingen en ervaringen leveren een prachtig boek op. Tot eind oktober loopt ook de tentoonstelling van hun werk in Streekmuseum Vredegoed in Oud-Maarsseveen (Utr.).
Zie: www.uitgeverijblauwdruk.nl

Rondwandeling: het Nesserpad (10 km).
Startpunt: Parkeerplaats Oude Haven (kruising Eemnesser Vaartsteeg/Wakkerendijk) in Eemnes.
Openbaar vervoer: buslijn 73 en 109, halte Raadhuislaan.
Markering: rode markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat u de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen.
Broedseizoen: een deel van de route is in verband met het broeden van de weidevogels gesloten tussen 15 maart en 15 juni (een klein gedeelte tot 15 juli). In die maanden kunt u alleen de alternatieve, oranje route volgen.
Bezienswaardigheden: de nummers op de plattegrond verwijzen naar de bezienswaardigheden langs de route, die in de folder staan beschreven.
Onverharde paden: niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen.
Honden verboden: honden zijn verboden op particuliere delen van het Klompenpad om verstoring van vee en wild te voorkomen. Dit is aangegeven op de Openstellingsborden die u aan het begin van het particuliere terrein vindt.
Zie voor routes en apps: www.klompenpaden.nl


Artikel

Print Friendly, PDF & Email
Wat zijn Klompenpaden?
In de komende maanden volgen we Wim Huijser op Klompenpaden in Gelderland en Utrecht.Klompenpaden zijn rondwandelingen, gaan zoveel mogelijk over historische tracés en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Terwijl een dag eerder de natuur nog alle tinten herfst uitstraalde, is de lucht vandaag grauw en grijs. Om niet te boek te staan als mooiweerloper heb ik de wandelschoenen toch maar aangetrokken.

Er hangt een dikke nevel over de polders van het Eemland die me mijn ruimtelijke oriëntatie volledig ontneemt. Even vraag ik me af waar ik aan begonnen ben. Mijn startpunt, de jachthaven van Eemnes, ligt er verlaten bij. De Hollandse luchten blijven verscholen voor andere dagen. Grand café De Haven van Eemnes belooft ‘Eemjazz’ voor de volgende zondag, maar voorlopig dempt een natte deken elk geluid. Ik stop mijn broekspijpen in mijn sokken en begeef me op pad.

Zoetwatermosselen
De slingerende zomerdijk volgde eeuwenlang het estuarium van de Eem, waarin wind en getij vrij spel hadden. Dijkdoorbraken en uitgesleten stroomgaten zijn het verloop van de dijk gaan bepalen. Vandaag ben ik de enige in het landschap. Aan de overzijde van de Eem passeert af en toe een auto, maar ik hoor alleen het gekraak van schelpen onder mijn schoenen. Opengewrikte zoetwatermosselen. Om de paar meter tref ik er wel een paar aan. Ik vraag me af op wiens menu ze hebben gestaan. Behalve ratten vinden ook blauwe reigers ze een lekkernij, net als het waterhoen en de meerkoet. Of misschien was het de Chinese wolhandkrab? Deze exoot met zijn kenmerkende scharen die zowel langs de kust als in de zoete wateren van de lage landen voorkomt, is een fervent liefhebber van grote mosselen. En juist die lijken hier in groten getale te zijn verorberd. Wolhandkrabben zijn merkwaardige schepsels. Soms steken ze massaal een dijk over, lopen over de weg, of nemen een sluiproute door een woonwijk. Je zou ze zomaar op een Klompenpad kunnen tegenkomen. Aan het begin van de vorige eeuw kwam het dier vermoedelijk als larf mee met vrachtschepen uit Azië. Omdat ze met hun scharen de netten openknipten, ontpopten ze zich al gauw als een nachtmerrie voor beroepsvissers. Bovendien ging hun activiteit ten koste van de gevangen paling. Sinds de jaren negentig wordt er actief op ze gevist.

Handpont
Op een bankje naast het idyllisch gelegen gemaal van Eemnes bestudeer ik het routekaartje. Vóór mij moet de Eemnesser Vaart zich uitstrekken. Ik neem het aan, maar het zicht loopt vast in de mist. Halverwege zou ook een trekpont moeten liggen. Ik overweeg of ik daarmee een doorsteek kan maken naar de Zuidpolder. Maar als dat zo zou zijn, waarom staat hij dan niet als routeverkorter vermeld? Het symbool op de kaart geeft me geen zekerheid. Weifelend begeef ik me op het glibberige klinkerpad. Als ik na een kwartier de handpont passeer is er zo veel grauwe leegte om mij heen dat ik mijn rechte koers aanhoud. Al zijn het niet meer dan nuances grijs, toch begint zich voorzichtig de lintbebouwing van Eemnes af te tekenen. De bescherming van de Wakkerendijk geeft al eeuwenlang meer zekerheid dan die van de oorspronkelijke Nes. Bovendien behoorde de westzijde van de dijk tot het gebied van de Graaf van Holland. Dat die een gematigder belastingstelsel kende, was meer dan een bijkomstigheid.

Doorweekt
Zo wordt een mens soms naar zijn bestemming geleid. Een goed uur later ben ik terug bij de jachthaven. Mijn schoenen en sokken zijn doorweekt en ik snak naar koffie. In het grand café prijken gerookte zalm, paling en Hollandse garnalen op de lunchkaart. De Chinese wolhandkrab ontbreekt. Die gaat culinair niet verder dan Chinese restaurants en toko’s. Wel schijnt hij geëxporteerd te worden. Naar China. Ik blijf zitten met de vraag of hij dan nog een exoot genoemd moet worden.

Hieronder enkele foto’s van het Nesserpad bij goed zicht…

September 2015

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.